• 27.11.2015 r.

  Wspaniały sukces naszego Centrum – przyznanie akredytacji Łódzkiego Kuratora Oświaty

  Z dumą i satysfakcją informujemy, ze nasze Centrum otrzymało dzisiaj decyzję o przyznaniu akredytacji Łódzkiego Kuratora Oświaty.
  Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów.  O akredytację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, mogą ubiegać się m.in. publiczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.
  Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości procesu kształcenia.
   

  więcej »

 • 20.05.2013 r.

  Konferencja „Edukacja normalizacyjna w szkole” pod patronatem Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego

  W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana wspólnie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  oraz Polski Komitet Normalizacyjny w ramach nowo powołanej Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego. Podczas konferencji odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających udział szkól w ŁSKM. Nasza szkoła jest jedną z pierwszych placówek edukacyjnych, która włączyła się do tej pożytecznej inicjatywy.
  Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego (ŁSKM) stanowi dobrowolne porozumienie instytucji działających na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia zawodowego dla regionalnego rynku pracy na terenie województwa łódzkiego. Zapewni pomoc metodyczną, doradczą,  informacyjną, jak również świadczyć będzie usługi w zakresie projektowania, wdrażania oraz oceny jakości nowych rozwiązań programowych i organizacyjnych kształcenia modułowego w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej.
 • 20.05.2013 r.

  Konferencja „Edukacja normalizacyjna w szkole” pod patronatem Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego

  Podczas pierwszej konferencji zorganizowanej wspólnie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  oraz Polski Komitet Normalizacyjny nasze Centrum otrzymało również certyfikat potwierdzający udział w organizacji systemu edukacji normalizacyjnej.
  Przypominamy, że nasza szkoła jest jedną z pierwszych placówek edukacyjnych, która włączyła się do tej pożytecznej inicjatywy.

   

   

 • 28.12.2011 r.

  Z przyjemnością informujemy, że Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi jako jedna z nielicznych placówek w kraju uzyskała z  dniem dzisiejszym  wpis  Urzędu Transportu Kolejowego  na listę podmiotów upoważnionych do  szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.
  Kształcenie w  zawodzie maszynisty pojazdu trakcyjnego będzie realizowane w formie 3-miesięcznego kursu. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w  siedzibie naszego Centrum, natomiast praktyki w Łódzkim Zakładzie Przewozu Regionalnego.

  • Zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty - zobacz tutaj >>
  • Decyzję o zatwierdzeniu programu szkolenia niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty – zobacz tutaj >>