• 28.04.2017 r.

  Wygraliśmy kolejny projekt na doposażenie szkolnych pracowni zawodowych ze środków unijnych

  Z radością i satysfakcją informujemy, że nasze Centrum po raz kolejny uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych, tym razem na projekt pt. „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy”.
  Mamy szczególny powód do dumy, ponieważ nasz projekt uzyskał największą liczbę punktów.
  Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
  Działanie VII.4 Edukacja
  Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  Całkowita wartość projektu: 918 101,00 zł
  Wysokość dofinansowania ze środków UE: 634 460,04 zł
  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.01-IZ.00-10-001/16 została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 26 kwietnia 2017 r. >>

 •  

   

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu.

  Tytuł projektu: Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca.
  Czas trwania projektu: 1 marca 2017 – 30 listopada 2018

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczek i słuchaczy kierunków: higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych CKU SWŁ w Łodzi poprzez organizację, w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym CKU SWŁ w Łodzi z terenu województwa Łódzkiego, staży u pracodawców, kursów kompetencji zawodowych, szkoleń dla nauczycieli,  doposażenie 7 pracowni zawodowych oraz  poprawa zatrudnialności absolwentów naszego centrum poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych zidentyfikowanych we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społecznym.
  Całkowita wartość projektu: 637 504,38 zł
  Wysokość dofinansowania ze środków UE: 573 753,38 zł

  Szczegóły projektu znajdziecie tutaj >>

   


 •  

  Projekt Leonardo da Vinci Partnership: „The Role of the Third Parties in Vocational Education”

  Nasze Centrum zostało zaproszone do partnerstwa w projekcie realizowanym w ramach środków programu Leonardo da Vinci Partnership: „The Role of the Third Parties in Vocational Education” przez Instytut Wspierania i Rozwoju Biznesu z siedzibą w Łodzi. Partnerstwo projektu obejmuje organizacje z krajów takich jak: Wielka Brytania, Turcja, Słowenia, Portugalia oraz Polska.
  Strona internetowa projektu: www.meutr.com
  Informacja w języku polskim o projekcie  >>
  Plakat do pobrania  >>

  Projekt realizowany jest w czasie 2 lat tj. do 16.05.2015 r. i zakończy się spotkaniem właśnie w naszym Centrum.

  Więcej informacji na temat na temat przebiegu ostatniego etapu projektu realizowanego w Łodzi przy współudziale naszego Centrum   znajdziecie tutaj  >>

  Więcej informacji na temat na temat przebiegu drugiego etapu projektu realizowanego w Portugalii  znajdziecie tutaj  >>

  Więcej informacji na temat na temat przebiegu pierwszego etapu projektu realizowanego w Turcji znajdziecie tutaj  >>

   


 • „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”

  „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” to pierwsza inwestycja na obszarze województwa łódzkiego, która w sposób kompleksowy pozwoli zwiększyć wydajność, efektywność i jakość nauczania, monitoring postępów dydaktycznych poszczególnych uczniów oraz pracy administracji oświatowej, a tym samym umożliwi rozwój społeczeństwa informacyjnego.
  Cel projektu: rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.

   


  więcej »

 • 12.02.2017 r.

  KONKURS NA  STANOWISKO URZĘDNICZE  KOORDYNATORA FINANSOWEGO W PROJEKCIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. 1202 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1786)
  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: koordynatora finansowego w projekcie – 1/2 etatu

  Szczegóły tutaj >>

   


   

 • Projekt „Czas na e-learning II – rozwój oferty kształcenia ustawicznego w oparciu o internetową telewizję edukacyjną”.

  Uczniowie Centrum, na przestrzeni dwóch lat, mają możliwość udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Czas na e-learning II – rozwój oferty kształcenia ustawicznego w oparciu o internetową telewizję edukacyjną”. W ramach projektu zostanie utworzona platforma internetowa, na której uczniowie będą mogli oglądać filmy edukacyjne o tematyce dotyczącej zawodów kształconych w naszej placówce. Rozpoczęto rekrutację uczniów chcących wziąć udział w projekcie. Rekrutację prowadzi nauczyciel bibliotekarz mgr Monika Czerniejewska. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie tutaj   >>