Rok szkolny 2018/19 – semestr zimowy

Plany zajęć dla wszystkich kierunków:
stacjonarnych dziennych, wieczorowych  oraz  zaocznych

Samorządowa Szkoła Policealna nr 2

Wydział stacjonarny dzienny

Technik elektroradiolog
klasa I   >>
opiekun:
Piotr Brzeziński
klasa II   >>
opiekun:  Piotr Brzeziński
 klasa III   >>
opiekun: Dorota Bratkowska
Technik farmaceutyczny
klasa II    >>
opiekun: Henryka Lewicka
Technik masażysta
klasa I  
>> 

opiekun:  Dorota Bratkowska
klasa II   >>
opiekun:  Dorota Bratkowska

  Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych

Wydział stacjonarny wieczorowy 

Higienistka stomatologiczna
klasy:  I - II   >>
klasa I – opiekun: Joanna Chojecka
klasa II – opiekun:  Magdalena Suszyńska

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Higienistka stomatologiczna 
>>

Wydział zaoczny

Protetyk słuchu
klasy:  I - II  >>
klasa I – opiekun: Tomasz Łaszczewski
klasa II – opiekun: Tomasz Krzeszewski
Technik sterylizacji medycznej
klasa I  >>
opiekun: Bogumiła Obarek- Andrzejczak
Technik usług kosmetycznych
klasa  I  >>  
opiekun: Monika Kaczmarek
klasa II  >>
opiekun: Monika Kaczmarek

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe /KKZ/

 Technik Elektryk
Kwalifikacja E.7.
Kwalifikacja E.8.
Kwalifikacja E.24. 
 opiekun: Barbara Kapruziak
 Technik Automatyk
 opiekun: Urszula Rutkowska