ADMINISTRACJA

Specjalista ds. Sekretariatu:   e-mail

Główny Księgowy:     e-mail

Z-ca Głównego Księgowego:       e-mail

Specjalista ds. kadr i płac:      e-mail

Specjalista ds. kadr i bhp:    e-mail

Sekretarz ds. słuchaczy:    e-mail

Sekretarz ds. słuchaczy, administracja:   e-mail