Kadra kierownicza CKU SWŁ w Łodzi
Rok szkolny 2018/19

 
dr n. med. Frydrysiak Krystyna
Wicedyrektor
opiekun kierunków:
TE, TF, TSM
e-mail
mgr Chmiel Anna
Kierownik Szkolenia Praktycznego
opiekun kierunków:
HS, PS
e-mail 
mgr Dąbrowska Beata  
Kierownik Szkolenia Praktycznego
opiekun kierunków:
TM, TUK
e-mail