19.11.2018 r.

Szkolenie dotyczące Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

W sobotę 17.11.2018 r. dla słuchaczy II klasy kierunku Protetyk Słuchu odbyło się szkolenie poświęcone tematyce Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD).  Zakres szkolenia obejmował wieloaspektowe spojrzenie na funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Dodatkowo zostały wskazane możliwości diagnostyczne – z podkreśleniem wagi interdyscyplinarności w tym zagadnieniu, oraz możliwości terapeutyczne. Duży blok szkoleniowy poświęcony był zastosowaniu Systemu FM – jako urządzenia wspomagającego słyszenie u dzieci z APD, jak i niosącego możliwości rehabilitacyjne – oparte na stymulacji lewopółkulowej.  

 

Na zakończenie każdy z uczestników  szkolenia otrzymał materiały dot. Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego oraz certyfikat potwierdzający jego udział w tym wydarzeniu.
Szkolenie poprowadziła mgr Julia Pyttel -  z wykształcenia pedagog, neurologopeda, surdologopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej  w firmie Słuchmed, pełniąca funkcję Koordynatora Projektu APD.